Stručný přehled vybraných referenčních zakázek

název zakázky stupeň PD investor
rok
inv.nákl.
[mil. Kč]
Infrastruktura pro RD Zádveřice - Raková DÚR, DSP soukromý 2014 -
Podpora bydlení v lokalitě Trávníky (infrastruktura) DÚR, DSP Město Bystřice pod Hostýnem 2014 -
Infrastruktura pro RD Ústí, Zauličí DÚR Obec Ústí (Hranice) 2014 -
Cyklostezka Šumvald - křižovatka Lazce DÚR, DSP Obec Šumvald 2013 8,3
Revitalizace návsi obce Radslavice DÚR, DSP Obec Radslavice 2013 8,6
Chodník podél silnice III/4335, Měrovice nad Hanou DÚR, DSP Obec Měrovice nad Hanou 2013 2,8
Veřejné prostranství Piaristická × Bratrská JP Město Lipník nad Bečvou 2013 1,7
Výrobní a skladovací hala pro JC kontrols (Žatec) DPS soukromý 2013 -
Hala na výrobu reproduktorů (dopravní část, Valašské Meziříčí) DÚR, DSP soukromý 2013 -
Cyklostezka Bečva, úsek Prosenice - Grymov ST, DÚR, DSP, DPS Obec Prosenice 2012 3,3
Lesní cesta - Spojnice Kobyla - Hubert na LS Rychtářov DSP VLS ČR, s.p. 2012 3,9
Lesní cesta Kamenný žleb     DSP VLS ČR, s.p. 2012 7,5
Lesní cesta Chochole  DSP VLS ČR, s.p. 2012 6,8
Regenerace panelového sídliště Přerov II – Předmostí (E10) ST, DÚR, DSP, DPS Magistrát Města Přerova 2012 11,4
Revitalizace chodníků a veřejných prostranství Šumvald, Břevenec DÚR, DSP Obec Šumvald 2010 18,8
Přechody pro chodce Přerov DOS Magistrát Města Přerova 2010 6,7
Loučany - stavební úpravy chodníku podél sil. II/449 DOS Obec Loučany 2010 3,7
Infrastruktura pro RD Kozlovice – Na  Zábraní DÚR, DSP Magistrát Města Přerova 2010 1,8
Cyklostezka Osek nad Bečvou - Lipník nad Bečvou ST, DÚR Město Lipník nad Bečvou 2010 28
RD Přerovské zahrady DÚR, DSP Soukromý investor 2010 4,5
Moravská Huzová, Liboš - příjezdová komunikace k pískovně DÚR Soukromý investor 2010 7,2
Revitalizace chodníků a veřejných prostranství Horní Moštěnice DÚR, DSP Obec Horní Moštěnice 2010  
Infrastruktura pro RD "Horní díly pod železnicí" - Osek nad Bečvou DÚR, DSP Obec Osek nad Bečvou 2010  
Stavba občanské vybavenosti č.p. 33, Hradčany DSP Obec Hradčany 2010  
Pasport místních komunikací Osek nad Bečvou PAS Obec Osek nad Bečvou 2010  
Přechod pro chodce Přerov - Henčlov ST Magistrát Města Přerova 2010 0,5
RD Radslavice DSP, DPS Obec Radslavice 2010 4,1
Úpravy komunikace Hlubočky, ul. Školní DOS Soukromý investor 2010 2,1
Rekonstrukce autobusového nádraží v Přerově DSP, DPS, AD Magistrát Města Přerova 2009 140
Autobusový terminál Rousínov DÚR, DSP, DPS, AD Město Rousínov 2009 0,7
III/44921 Loučany - průtah DÚR, DSP, DPS, AD Olomoucký kraj 2009 41
Soběchleby - parkoviště DÚR Obec Soběchleby (subd.) 2009 2,2
Jižní předpolí Tyršova mostu DÚR Magistrát Města Přerova 2009 21,8
Černotín - úprava křižovatkového prostoru DÚR, DSP Obec Černotín 2009 1,8
Černotín - úprava prostranství před obecním úřadem DÚR Obec Černotín 2009 1,1
Infrastruktura pro RD Hradčany – Příčky DÚR, DSP Obec Hradčany 2009 7,4
Cyklostezka Přerov, ul. Želatovská DÚR, DSP Magistrát Města Přerova 2009 7,6
Cyklostezka Přerov, nábřeží Protifašistických bojovníků DÚR, DSP Magistrát Města Přerova 2009 2,2
Cyklostezka Přerov, ul. Velké Novosady DÚR Magistrát Města Přerova 2009 2,5
SSZ Rousínov Čechyňská, Habrovanská, aut. terminál a Čsl. armády, Skálova, Rudé armády DÚR, DSP Město Rousínov 2009 1,9
Město Rousínov - parkoviště u autobusového terminálu ST Město Rousínov 2009 2,4
Stavební úpravy ul. Lančíkových, Přerov DÚR, DSP Magistrát Města Přerova 2009 5,8
Parkoviště M. Horákové (A3, G19), Přerov - Předmostí DÚR, DSP, AD Magistrát Města Přerova 2009 6,7
Bytové domy Alšova, Lipník nad Bečvou DÚR Soukromý investor 2009 2,5
Oprava chodníku Žeravice, ul. Čekyňská DSP Magistrát Města Přerova 2009 2,7
II/434 a II/437 Lipník nad Bečvou - okružní křižovatka DÚR, DSP Olomoucký kraj 2009 7,2
Dopravní a technická infrastruktura - lokalita "Obytný okrsek I", Tučín DÚR Obec Tučín (subd.) 2009 9,5
Studie navýšení parkovacích možností na ul. Dobrovského v Olomouci ST Magistrát Města Olomouce 2009 1,2
AREÁL MAMUTOV - Komunikace a zpevněné plochy DÚR Magistrát Města Přerova 2009 21,1
Regenerace Předmostí - Parkovací plochy Pod Skalkou č. (část 1, 2 a 3) DÚR, DSP, AD Magistrát Města Přerova 2008 19
Úprava okolí kostela Nanebevzetí Panny Marie DSP Obec Soběchleby (subd.) 2008 4,1
Město Rousínov - chodníky v ulici Skálova DÚR, DSP Město Rousínov 2008 3,6
Infrastruktura pro rodinné domy Ústí - lokalita "Lípí" DSP Obec Ústí 2008 1,5
Oprava místních komunikací Troubelice - Dědinka DPS Obec Troubelice 2008 1,2
Stavební úpravy křižovatky ulic U hřiště a Emy Destinové v Olomouci DSP Magistrát Města Olomouce 2008 0,8
Infrastruktura pro RD Malhotice - "Za Maňasovým" DSP Obec Malhotice 2008 3,2
Chodník podél hřbitovní zdi a Obnova ohradní zdi městského hřbitova v Přerově DÚR, DSP Magistrát Města Přerova 2008 11,7
Obchod nábytku - ul. Tržní, Přerov DÚR Soukromý investor 2007 16
Regenerace Předmostí - ul. Prostějovská DÚR, DSP, AD Magistrát Města Přerova 2007 4,6
Regenerace Předmostí - ul. M. Horákové DÚR, DSP, AD Magistrát Města Přerova 2007 3,1
Přechody pro chodce - ul. Čechova x ul. Kramářova, Přerov DOS Magistrát Města Přerova 2007 0,7
Přechody pro chodce - ul. Čechova x nám. Přerovského povstání, Přerov DOS Magistrát Města Přerova 2007 1,1
Přechody pro chodce - ul. Čechova x ul. Šířava, Přerov DOS Magistrát Města Přerova 2007 0,4
Infrastruktura pro rodinné domy v Paršovicích - lokalita "Na Koutě" DSP Obec Paršovice (subd.) 2007 2,3
Cyklostezka Uničov - Nová Dědina DÚR, DSP, AD Město Uničov 2006 5,5
Transport logistic park Kunice u Prahy DPS, AD Soukromý investor 2006 192
Úprava křižovatky II/447 Litovel - Žerotínova x Vítězná DÚR, DSP, AD Město Litovel 2006 0,8
Oprava polní cesty Litovel - Šargoun JP Město Litovel 2006 2,9
Obchodní centrum Třinec DSP, DPS Soukromý investor 2006 10,5
Opravy místních komunikací Litovel - Šargounská II JP Město Litovel 2006 3,1
Garáže Přerov - Předmostí, ul. U Pošty ST Magistrát Města Přerova 2005 15
Stavební úpravy ul. Hlavní, Přerov - Újezdec JP, AD Magistrát Města Přerova 2005 14,5
Multifunkční budova s ČS PHM Olomouc DSP, DPS Soukromý investor 2005 2
Golfové hřiště Grygov DÚR, DSP Soukromý investor 2005 -
InLine park Přerov - u Bečvy STUDIE Magistrát Města Přerova 2005 5,9
Rozšíření parkovacích ploch Přerov - ul. Bratrská DÚR, DSP Magistrát Města Přerova 2005 1,1
III/01856 Brodek u Přerova - průtah DÚR, DSP Olomoucký kraj 2005 7,5
Obnova středověké památky zámek Úsov – stará škola a historické cesty DSP Město Úsov (subd.) 2005 2,2
Parkování v přednádraží - Olomouc, změna organizace dopravy JP Magistrát Města Olomouce 2005 0,6
Technologické centrum VF DÚR, DSP Soukromý investor 2005 3,2
Rekonstrukce vstupu a účelové komunikace Pivovar Zubr DSP, AD Soukromý investor 2005 4,1
Oprava části komunikace II/447 Litovel, ul. Žerotínova DÚR, DSP, AD Olomoucký kraj 2005 3,5
Prostorové uspořádání ulic Dalimilova a Štěpánovská v Olomouci - Chomoutově ST Magistrát Města Olomouce 2006 -
Přeložka silnice III/434 Přerov - Kozlovice DÚR Olomoucký kraj (subd.) 2004 92,7
Parkoviště Přerov, Pod Hvězdárnou DÚR, DSP Magistrát Města Přerova 2004 1,4
Obnova areálů zámku a hradu, památek regionálního významu DÚR, DSP Obec Náměšť na Hané 2004 11,4
Rekonstrukce nádvoří Pivovar Zubr DSP, AD Soukromý investor 2004 5,4
Tlumačov – rekonstrukce č.p.170 na kulturní a informační centrum DSP Obec Tlumačov 2004 1,4
ČS Albeva - Šternberk DÚR, DSP Soukromý investor 2004 15
Rekonstrukce komunikací Přerov, ul. Ztracená DÚR, DSP, AD Magistrát Města Přerova 2003 9,8
Multifunkční budova s ČS PHM Holice u Olomouce, ul. Šlechtitelů JP Soukromý investor 2003 2,5
Prodejna potravin Lidl Přerov DSP, AD Soukromý investor 2003 7,5
Rekonstrukce komunikace Újezdec – Přerov, ul. 9. května JP, AD Magistrát Města Přerova 2003 10,5
Baumax Přerov - komunikace a zpevněné plochy DPS, AD Soukromý investor 2003 16
Cyklostezka Přerov, Dvořákova - Kozlovice DÚR, DSP, AD Magistrát Města Přerova (subd.) 2003 13,4
Infrastruktura pro RD Horní Štěpánov DÚR Obec Horní Štěpánov 2003 4,8
Čerpací stanice Eurooil JP Soukromý investor 2003 62
36 bytových jednotek, ul. Borová Vracov DSP Město Vracov (subd.) 2002 0,8
Rekonstrukce komunikací Bohuslávky - Etapa 1 - 5 DÚR, DSP, AD Obec Bohuslávky 2002 12
Úprava parkovacích ploch nemocnice, Valašské Meziříčí DSP Město Valašské Meziříčí 2001 1,5
Autocentrum NISSAN v Napajedlích DPS Soukromý investor 2001 3,4

poznámka:
Reference staršího data možná nezpracovala dnešní firma EPROJEKT s.r.o., ale její předchůdce Michal Majer (v dobách, kdy podnikal jako fyzická osoba).

Kontakt

EPROJEKT s.r.o.
Na Hrázi 781/15
Přerov I - Město
750 02

pevná: 581 288 175
mobil: 603 959 458

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

EPROJEKT s.r.o.