Více než 500 zakázek za námi

Reference se snažíme nepravidelně doplňovat. Omlouváme se, ale opravdu zřídka. Práce je hodně. Ale vždy se bude jednat jen o malý zlomek našich zakázek, snad to pro ilustraci stačí.  Stručný výčet několika zakázek najdete v tabulkovém přehledu. Ročně zpracujeme několik desítek projektů v různých stupních. Jedná se o zakázky různého rozsahu. Někdy pro stavebníka zajistíme jen povolení sjezdu k nemovitosti, jindy navrhneme úpravu křižovatky, revitalizaci návsi v obci, cyklostezky, komunikace v průmyslovém areálu, přechody pro chodce ve městech, chodníky, parkoviště, kompletní infrastrukturu pro výstavbu rodinných domů (inženýrské sítě, komunikace), revitalizaci sídliště. 

Co si o nás myslí naši zákazníci se dozvíte ZDE.

Reference

 • Cyklostezka Šumvald - Křižovatka Lazce Cyklostezka Šumvald - Křižovatka Lazce

  Zpracovali jsme dokumentaci pro územní rozhodnutí a následně stavební povolení a realizaci. Zajistili veškerá potřebná stanoviska dotčených orgánů. Ve spolupráci s obcí jsme usilovně pracovali na získání prostředků ze Státního fondu dopravní infratsruktury (SFDI), což se nakonec podařilo. Koncem...

 • Regenerace panelového sídliště Přerov II – Předmostí, Etapa 10 (Tyršova, Teličkova) Regenerace panelového sídliště Přerov II – Předmostí, Etapa 10 (Tyršova, Teličkova)

  10. etapa revitalizace panelového sídliště, která zahrnuje výstavbu nového dětského hřiště a sportoviště, parkovacích ploch, obnovu chodníků, veřejného osvětlení a sadové úpravy. investor: Magistrát města Přerova stupeň PD: ST, DÚR, DSP, DPS

 • Jižní předpolí Tyršova mostu Jižní předpolí Tyršova mostu

  Projektová dokumentace řešila lokalitu mezi nově budovaným mostem Tyrše a jádrem města Přerova. Stavba se nachází částečně v památkové zóně a byla rozdělena na 2 etapy. Mezi mostem a centrem města je navržena oválná okružní křižovatka. Vzhledem k půdorysnému postavení napojených místních...

 • Rekonstrukce autobusového nádraží v Přerově Rekonstrukce autobusového nádraží v Přerově

  Kompletní rekonstrukce přerovského autobusového nádraží, změna systému dopravy, změna řešení křižovatky u Hypernovy. Dodávka dokumentace 20-ti stavebních objektů (komunkace, výpravní budova, statika zastřešení, přeložky inž. sítí, kanalizace, elektro rozvody atd.).  investor: Město...

 • Autobusový terminál Rousínov Autobusový terminál Rousínov

  Po zpracování projektové dokumentace autobusového terminálu v Rousínově pro územní rozhodnutí jsme pokračovali stupněm pro stavební povolení. V okamžiku zpracování dokumentace bylo pro nás rozhodující, že jsme smluvní termín splnili (sice o fous, ale splnili :o). Odevzdány byly všechny profese...

 • Okružní křižovatka Lipník nad Bečvou Okružní křižovatka Lipník nad Bečvou

  Řešení křižovatky Komenského sady, Hranická, Smetanova, Novosady v Lipníku nad Bečvou. Cílem je umožnit průjezd vozidel z ulice Hranické na ulici Smetanovu tak, aby automobily nemusely použít stávající jednosměrný okruh kolem cetra města. Vzhledem k tomu, že po tomto okruhu projíždí nákladní...

 • Cyklostezka Osek nad Bečvou - Lipník nad Bečvou

  Návrh vedení trasy cyklostezky po levém břehu řeky Bečvy od Lipníka nad Bečvou po Osek nad Bečvou. investor: Město Lipník nad Bečvou stupeň PD: ST, DÚR

 • RD Přerovské zahrady RD Přerovské zahrady

  Koordinační situace (zastavovací plán ) a návrh dopravního řešení obytné zóny v Přerově.  investor: soukromý stupeň: DÚR, DSP

 • AREÁL MAMUTOV - Komunikace a zpevněné plochy AREÁL MAMUTOV - Komunikace a zpevněné plochy

  Návrh dopravního napojení (subdodávka pro hlavního zpracovatele projektu), parkovacích ploch a vnitroareálových komunikací Mamutova v Přerově. investor: Město Přerov stupeň: DÚR

 • Infrastruktura pro RD Kozlovice – Na Zábraní Infrastruktura pro RD Kozlovice – Na Zábraní

  Kompletní řešení obytné zóny v místní části Přerova. Napojení lokality na inženýrské sítě, návrh místních komunikací. investor: Město Přerov stupeň: DÚR, DSP

 • Transport logistic park Kunice u Prahy Transport logistic park Kunice u Prahy

  Jedna z největších staveb, kterou jsme projektovali. Přes 100.000 m2 komunikací nového překladiště u Prahy nám dalo zabrat :o). Zakázka byla náročná nejen svým rozsahem, ale i nároky na rychlost a kvalitu projektu. Nakonec jsme po několika týdnech práce ve dne v noci vše stihli a šli to řádně...

 • Regenerace Předmostí Pod Skalkou, Dr. Milady Horákové, Prostějovská Regenerace Předmostí Pod Skalkou, Dr. Milady Horákové, Prostějovská

  V rámci regenerace největšího přerovského panelového sídliště jsme provedli studii úprav a rozšíření parkovacích ploch a změnu systému dopravní obsluhy v zadaných lokalitách. Byly provedeny variantní studie a veřejná projednání. Vítězný návrh jsme dále zpracovali v dalších stupních projektové...

 • Infrastruktura pro RD Radslavice Infrastruktura pro RD Radslavice

  Řešení komunikací v nově navrhované obytné zóně v obci u Přerova. Tento projekt jsme neřešili komplexně jako hlavní dodavatel. Zpracovali jsme pouze specializovanou část - komunikace a zpevněné plochy na základě zadání architekta a nositele zakázky. stupeň projektové dokumentace: DÚR, DSP investor:...

 • Rekonstrukce nádvoří Pivovar Zubr Rekonstrukce nádvoří Pivovar Zubr

  Řešení vnitrozávodních dopravních ploch přerovského pivovaru. Součástí celkové obnovy historického vzhledu pivovaru. V návaznosti na první etapu byly zpracovány další části úprav (etapa II a III) investor: soukromý stupeň PD: JP 

 • Golfové hřiště Grygov Golfové hřiště Grygov

  Projektová dokumentace golfového hřiště u obce Grygov včetně zázemí. investor: soukromý stupeň PD: DÚR, DSP

 • Cyklostezka Přerov, Dvořákova - Kozlovice Cyklostezka Přerov, Dvořákova - Kozlovice

  Kompletní dodávka projektu cyklostezky a chodníku pro pěší (délka cca 2 km) zčásti v intravilánu a zčásti extravilánu města Přerova. investor: Město Přerov stupeň PD: DÚR, JP 

 • Rekonstrukce komunikace Újezdec – Přerov, ul. 9. května

  Návrh opravy stávající komunikace do obce Újezdec, nový levostranný chodník. Souvislost s navrhovanou průmyslovou zónou Újezdec. investor: Město Přerov stupeň PD: JP

 • Rekonstrukce komunikací Přerov, ul. Ztracená

  Rekonstrukce stávající prostorově stísněné komunikace v Přerově v délce 287 m včetně kanalizačních přípojek domů. investor: Město Přerov stupeň PD: DSP, PP

 • Přeložka silnice III/434 Přerov - Kozlovice Přeložka silnice III/434 Přerov - Kozlovice

  Přeložka silnice III/434 v km 23,0 až 24,7 (tzv. obchvat Kozlovic) včetně dvou okružních křižovatek, místní komunikace do Kozlovic, chodníků a cyklostezky, přeložek inženýrských sítí, odvodnění novou kanalizací do řeky Bečvy. Délka obchavtu cca 2,1 km. investor: Krajský úřad Olomouc, stupeň PD: DÚR

 • Infrastruktura pro DR Hradčany - Příčky Infrastruktura pro DR Hradčany - Příčky

  Infrastruktura, tedy příprava inženýrských sítí a komunikací pro výstavbu rodinných domů v obci Hradčany.  Zpracovali jsme studii, projekt pro rozhodnutí o umístění stavby a pro stavební povolení včetně zajištění těchto povolení. Tedy dodávka "na klíč". investor: Obec Hradčany stupeň PD: ST,...

Záznamy: 1 - 20 ze 29
1 | 2 >>

Novinky

 • 09.06.2011 11:43

  Městská cyklistika

   V úterý 14.6.2011 v 17:30 hod. se v budově Gymnázia Jakuba Škody uskuteční přednáška a beseda s Jaroslavem Martínkem (národní...

 • 15.04.2011 13:00

  Jaro a politika

  Tak to vypadá, že s jaro přichází a Bárta možná odchází. Apríl si s námi tak trochu pohrává. Ale vypadá to, že stejně jako po dubnu přijde...

 • 03.01.2011 21:00

  Úspěšný rok 2011

  Všem našim zákazníkům a kolegům přejeme úspěšný rok 2011. Doufáme, že finanční krize se nebude prohlubovat. Doufáme, že kolegové...

 • 14.09.2010 22:37

  Nový web firmy

  O víkendu jsme spustili tento nový firemní web. Sice ještě chybí doplnit pár referencí a hlavně fotografií ze staveb a podobně, ale kostra...

 • 29.08.2010 15:38

  Prázdniny už byly?

  Letní prázdniny jsou každý rok kratší a kratší. Je konec srpna a nemám pocit, že by si člověk nějak odpočinul. Škoda mluvit, soustřeďme se...

<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Kontakt

EPROJEKT s.r.o.
Na Hrázi 781/15
Přerov I - Město
750 02

pevná: 581 288 175
mobil: 603 959 458

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

EPROJEKT s.r.o.