Regenerace Předmostí Pod Skalkou, Dr. Milady Horákové, Prostějovská

Regenerace Předmostí Pod Skalkou, Dr. Milady Horákové, Prostějovská

V rámci regenerace největšího přerovského panelového sídliště jsme provedli studii úprav a rozšíření parkovacích ploch a změnu systému dopravní obsluhy v zadaných lokalitách. Byly provedeny variantní studie a veřejná projednání. Vítězný návrh jsme dále zpracovali v dalších stupních projektové dokumentace. Stavby jsou realizovány.
investor: Město Přerov
stupeň PD: STUDIE, DÚR, DSP

Kontakt

EPROJEKT s.r.o.
Na Hrázi 781/15
Přerov I - Město
750 02

pevná: 581 288 175
mobil: 603 959 458

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

EPROJEKT s.r.o.