RD Přerovské zahrady

RD Přerovské zahrady

Koordinační situace (zastavovací plán ) a návrh dopravního řešení obytné zóny v Přerově. 
investor: soukromý
stupeň: DÚR, DSP

Kontakt

EPROJEKT s.r.o.
Na Hrázi 781/15
Přerov I - Město
750 02

pevná: 581 288 175
mobil: 603 959 458

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

EPROJEKT s.r.o.