Přeložka silnice III/434 Přerov - Kozlovice

Přeložka silnice III/434 Přerov - Kozlovice

Přeložka silnice III/434 v km 23,0 až 24,7 (tzv. obchvat Kozlovic) včetně dvou okružních křižovatek, místní komunikace do Kozlovic, chodníků a cyklostezky, přeložek inženýrských sítí, odvodnění novou kanalizací do řeky Bečvy. Délka obchavtu cca 2,1 km.
investor: Krajský úřad Olomouc, stupeň PD: DÚR

Kontakt

EPROJEKT s.r.o.
Na Hrázi 781/15
Přerov I - Město
750 02

pevná: 581 288 175
mobil: 603 959 458

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

EPROJEKT s.r.o.