Cyklostezka Šumvald - Křižovatka Lazce

Cyklostezka Šumvald - Křižovatka Lazce

Zpracovali jsme dokumentaci pro územní rozhodnutí a následně stavební povolení a realizaci. Zajistili veškerá potřebná stanoviska dotčených orgánů. Ve spolupráci s obcí jsme usilovně pracovali na získání prostředků ze Státního fondu dopravní infratsruktury (SFDI), což se nakonec podařilo. Koncem roku 2014 byla stezka realizována. S ohledem na lokální blízkost mlýnského náhonu a krajské komunikace byla navržena opatření ke zvýšení bezpečnosti cyklistů (svodidla, dřevěné zábradlí). 

investor: Obec Šumvald
stupeň PD: ST, DÚR, DSP, DPS

  

Kontakt

EPROJEKT s.r.o.
Na Hrázi 781/15
Přerov I - Město
750 02

pevná: 581 288 175
mobil: 603 959 458

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

EPROJEKT s.r.o.