Přehled právních předpisů

číslo název právního předpisu 
89/2012 Sb. Občanský zákoník
71/67 Sb. Zákon o správním řízení (správní řád)
183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
111/94 Sb. Zákon o silniční dopravě
478/2000 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o silniční dopravě
13/97 Sb. Zákon o pozemních komunikacích
104/97 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
12/97 Sb. Zákon o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
30/2001 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích

 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 104/1997 Sb.

Seznam souvisejících technických norem


Tato vyhláška obsahuje seznam norem, které jsou doporučené nebo závazné. O tom, jestli ve skutečnosti jsou normy závazné lze asi debatovat. Norma není zákon. Můj osobní názor je, že normy závazné nejsou, ale princip a duch norem by se měl v projektech dodržovat.

Závazné české technické normy


1. ČSN 36 5601 Světelná signalizační zařízení. Technické a funkční požadavky. SSZ pro řízení

silničního provozu, SSZ pro zvýraznění nebezpečných míst.

2. ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

3. ČSN 73 6021 Světelné signalizační zařízení. Umístění a použití návěstidel.

4. ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích.

5. ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování

6. ČSN 73 6121 Stavba vozovek. Hutněné afaltové vrstvy.

7. ČSN 73 6122 Stavba vozovek. Lité asfalty.

8. ČSN 73 6123 Stavba vozovek. Cementobetonové kryty.

9. ČSN 73 6124 Stavba vozovek. Kamenivo stmelené hydraulickým pojivem.

10. ČSN 73 6125 Stavba vozovek. Stabilizované podklady.

11. ČSN 73 6126 Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy.

12. ČSN 73 6127 Stavba vozovek. Prolévané vrstvy.

13. ČSN 73 6128 Stavba vozovek. Vtlačované vrstvy.

14. ČSN 73 6129 Stavba vozovek. Postřiky a nátěry.

15. ČSN 73 6130 Stavba vozovek. Emulzní kalové vrstvy.

16. ČSN 73 6131 Stavba vozovek. Dlažby a dílce.

Část 1: Kryty z dlažeb

Část 2: Kryty ze silničních dílců

Část 3: Kryty z vegetačních dílců

17. ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů.

18. ČSN 73 6207 Navrhování mostních konstrukcí z předpjatého betonu.

19. ČSN 73 6212 Navrhování dřevěných mostních konstrukcí.

20. ČSN 73 6213 Navrhování zděných mostních konstrukcí.

21. ČSN 73 6220 Zatížitelnost a evidence mostů pozemních komunikací.

22. ČSN 73 6223 Ochrany proti nebezpečnému dotyku s živými částmi trakčního vedení a proti účinkům

výfukových plynů na objektech nad kolejemi celostátních drah a vleček.

23. ČSN 73 6242 Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací.

24. ČSN 73 6266 Protinárazové zábrany mostů přes pozemní komunikace.

25. ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody.

26. ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky.

27. ČSN 73 7505 Sdružené trasy městských vedení technického vybavení.

28. ČSN 73 7507 Projektovanie tunelov na cestných komunikáciach.

29. ČSN 73 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky.


Doporučené české technické normy


30. ČSN 01 3466 Výkresy pozemních komunikací.

31. ČSN 01 3467 Výkresy mostů.

32. ČSN 01 8020 Dopravní značky na pozemních komunikacích.

33. ČSN 36 0400 Veřejné osvětlení.

34. ČSN 36 0410 Osvětlení místních komunikací.

35. ČSN 36 0411 Osvětlení silnic a dálnic.

36. ČSN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravní stavby.

37. ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin.

38. ČSN 73 0031 Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení pro

výpočet.

39. ČSN P ENV Zásady navrhování a zatížení konstrukcí

1991-1

73 0035 Část 1. Zásady navrhování

40. ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce.

41. ČSN 73 2401 Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu.

42. ČSN P ENV 206 Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení.

73 2403

43. ČSN 73 2603 Provádění ocelových mostních konstrukcí.

44. ČSN 73 3050 Zemní práce.

45. ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel.

46. ČSN 73 6059 Servisy a opravy motorových vozidel. Čerpací stanice pohonných hmot. Základní

ustanovení.

47. ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc.

48. ČSN 73 6100 Názvosloví silničních komunikací.

49. ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic.

50. ČSN 73 6108 Lesní dopravní síť.

51. ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací.

52. ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací.

53. ČSN 73 6175 Měření nerovnosti povrchů vozovek.

54. ČSN 73 6177 Měření a hodnocení protismykových vlastností povrchů vozovek.

55. ČSN 73 6192 Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží.

56. ČSN 73 6200 Mostní názvosloví.

57. ČSN 73 6203 Zatížení mostů.

58. ČSN 73 6205 Navrhování ocelových mostních konstrukcí.

59. ČSN 73 6206 Navrhování betonových a železobetonových mostních konstrukcí.

60. ČSN 73 6209 Zatěžovací zkoušky mostů.

61. ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací.

62. ČSN 73 6244 Přechody mostů pozemních komunikací.

63. ČSN 73 7501 Navrhování konstrukcí ražených podzemních objektů.

64. ČSN P 74 2871 Systémy dodatečného předpínání. Obecné požadavky a zkoušení.

65. ČSN 75 5630 Podchody vodovodního potrubí pod železnicí a silniční komunikací.

66. ČSN 6230 Kanalizační podchody pod dráhou a pozemní komunikací.

 

Novinky

 • 02.03.2017 09:54

  Výchova nové generace

  Čteme to všude. Odborníci nejsou, je těžké sehnat do firmy kvalitní zaměstnance. Ostatně včera mi to potvrdili zástupci jedné firmy, kteří...

 • 27.07.2016 08:21

  Legislativní specialitky

  Asi už všichni víte, že "v průběhu legislativního procesu" (1) došlo k malé chybce a novela zákona 13/1997 Sb. se tak trošku nepovedla....

 • 19.07.2016 14:37

  Jen krátce a strašně pozitivně :)

  Když už si myslíš, že byrokrati kolem dotací všechno nemožné vymysleli, nejásej. Vždy překvapí zas a znova dalším vylepšením podmínek. Jak...

 • 27.12.2015 16:19

  Těšíme se na další rok?

  Pro samou práci člověk ani nemá čas napsat něco "moudrého" na web :) ... Půlrok utekl a my jsme dokončili alespoň ty zakázky, které jsme...

 • 24.06.2015 12:50

  že by normy byly konečně zdarma???

  Rozhodnutí nejvyššího správního soudu   Závazné normy zdarma? že by se ledy hnuly? Zákon podle mě hovoří jasně. Zákony musí být...

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

EPROJEKT s.r.o.
Na Hrázi 781/15
Přerov I - Město
750 02

pevná: 581 288 175
mobil: 603 959 458

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

EPROJEKT s.r.o.