České státní normy - ČSN

Normy skupiny 61 - Silniční komunikace

Zde je uveden seznam vybraných norem třídy 73 (Navrhování a provádění staveb), skupiny 61 (Silniční komunikace).

označení název normy vydána
ČSN 73 6100  Názvosloví silničních komunikací 1984.09.01
  Tisková změna Z2 2001.10.01
ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 2004.10.01
ČSN 73 6101 tisková oprava 1 2005.05.01
ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích 1995.03.01
ČSN 73 6104 Klasifikace mezinárodních silnic 1991.01.01
ČSN 73 6108 Lesní dopravní síť 1996.02.01
ČSN 73 6109 Projektování polních cest 2004.04.01
ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 2006.01.01
ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování 1995.04.01
ČSN 73 6121 Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy 1994.07.01
  Tisková změna 1 1999.03.01
ČSN 73 6122 Stavba vozovek. Lité asfalty 1999.03.01
ČSN 73 6123 Stavba vozovek. Cementobetonové kryty 1994.07.01
ČSN 73 6124 Stavba vozovek. Kamenivo stmelené hydraulickým pojivem 1994.07.01
ČSN 73 6125 Stavba vozovek. Stabilizované podklady 1994.07.01
ČSN 73 6126 Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy 1994.07.01
ČSN 73 6127 Stavba vozovek. Prolévané vrstvy 1994.07.01
ČSN 73 6128 Stavba vozovek. Vtlačované vrstvy 1994.07.01
ČSN 73 6129 Stavba vozovek. Postřiky a nátěry 1994.07.01
ČSN 73 6130 Stavba vozovek. Emulzní kalové vrstvy 1994.07.01
ČSN 73 6131-1 Stavba vozovek. Dlažby a dílce. Část 1: Kryty z dlažeb 1994.07.01
ČSN 73 6131-2 Stavba vozovek. Dlažby a dílce. Část 2: Kryty ze silničních dílců 1994.07.01
ČSN 73 6131-3 Stavba vozovek. Dlažby a dílce. Část 3: Kryty z vegetačních dílců 1994.07.01
ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 1998.06.01

 

Ostatní normy

Seznam dlaších norem souvisejících s dopravním projektováním mimo skupinu 61.

ČSN 73 6425   Autobusové, tolejbusové a tramvajové zastávky 1995.12.01
  Tisková změna 1 1996.12.01
ČSN 36 0411 Osvětlení místních komunikací  
ČSN 72 1002 Osvětlení silnic a dálnic  
ČSN 72 1006 Klasifikace zemin pro dopravní stavby (platnost ukončena 1.10.2010) 1993.11.01
ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 1998.12.01
ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 1988.08.01
  Tisková změna Z1 2001.02.01
ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc 1991.11.01

Kontakt

EPROJEKT s.r.o.
Na Hrázi 781/15
Přerov I - Město
750 02

pevná: 581 288 175
mobil: 603 959 458

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

EPROJEKT s.r.o.